การใช้โปรแกรม Microsoft Publisher 98

                                โปรแกรม Microsoft Publisher 98 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ที่เหมาะกับงานพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ เช่น นามบัตร , โบว์ชัวร์ , การ์ดอวยพร , ป้ายประกาศ , ใบปลิว , กระดาษหัวจดหมาย และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ลักษณะการทำงานค่อนข้างสะดวกกว่าโปรแกรม Microsoft Word อีกทั้งยังมีตัววิเศษ ช่วยให้เราสามารถ ทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Publisher 98

1.       คลิ๊กที่ปุ่ม Start ด้านล่างซ้ายของจอภาพ

2.       เลื่อนเม้าส์ขึ้นมาที่คำว่า Program (ไม่ต้องคลิ๊ก)

3.       เลื่อนเม้าส์แนวนอนมาทางขวา

4.       เลื่อนลงไปคลิ๊กที่โปรแกรม Microsoft Publisher 98

5.       เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Publisher 98 ขึ้นมาแล้ว จะมีหน้าต่างขึ้นมาซ้อน ชื่อว่า หน้าต่าง Catalog

6.       จากหน้าต่างนี้ ให้เราเลือกสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราต้องการ

7.       จากนั้นด้านล่าง คลิ๊กที่ปุ่ม Start Wizard

การทำป้ายประกาศต่าง ๆ (Signs)

1.       จากหน้าต่าง Catalog ด้านบนคลิ๊กหัวข้อ Publication by Wizard (ปกติจะอยู่หัวข้อนี้แล้ว)

2.       หน้าต่าง Wizards ในช่องซ้ายมือ ลงมาคลิ๊กที่คำว่า Signs (ป้ายประกาศ)

3.       จากนั้นด้านขวามือจะขึ้นกรอบชื่อว่า  Signs เพื่อให้เราเลือก ป้ายประกาศที่เราจะทำ

4.       เมื่อคลิ๊กเลือกแบบป้ายประกาศที่เราจะทำแล้ว ด้านล่างให้คลิ๊กที่ปุ่ม Start Wizard

5.       เครื่องจะดึงป้ายประกาศที่เราเลือกไว้มาให้เราเริ่มทำ โดยด้านซ้ายจะกรอบหน้าต่างชื่อว่า Sign Wizard ตรงนี้เราจะต้องทำตามขั้นตอนของเครื่องก่อน โดยด้านล่างของกรอบนี้ให้ลงไปคลิ๊กที่ปุ่ม Next

6.       ด้านซ้ายจะเปลี่ยนเป็นกรอบเพื่อให้เราเลือก สี ของป้าย เมื่อเลือกเสร็จด้านล่าง คลิ๊กที่ปุ่ม Finish

7.       จากนั้น ด้านขวา เราจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงข้อความ รูปต่าง ๆ ได้ เช่น

8.       ถ้าจะแก้ไขข้อความ

a.       ให้คลิ๊กที่ข้อความ (จะขึ้นแถบดำ)

b.       พิมพ์ข้อความลงไปใหม่ได้เลย เครื่องจะลบข้อความเก่าเอง

9.       ถ้าจะเปลี่ยนลักษณะรูป

a.       ให้คลิ๊กที่รูป

b.       ด้านบนจะมีแถบเครื่องมือเกี่ยวกับรูปขึ้นมา สามารถปรับรูปได้ตามต้องการ

 

10.    ถ้าจะย้ายวัตถุ

a.       คลิ๊กที่วัตถุ

b.       เม้าส์จะเป็นรูปรถมีคำว่า Move กดเม้าส์ค้างไว้ แล้วลากเม้าส์เพื่อย้ายวัตถุได้

c.       จากนั้น คลิ๊กข้างนอกกรอบ

การ Save ข้อมูล

                                ถ้าเป็นการสร้างงานครั้งแรก วิธีทำคือ

1.       ด้านบน คลิ๊กที่ เมนู File

2.       ลงมาคลิ๊กที่คำว่า Save As

3.       เครื่องจะมีหน้าต่างที่ชื่อว่า Save As

4.       ในช่อง File name ด้านล่าง ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มที่ต้องการลงไป

5.       ด้านขวา คลิ๊กที่ปุ่ม Save

                                ถ้าเป็นการ Save งานเก่า

1.       ด้านบน คลิ๊กที่เมนู File

2.       ลงมาคลิ๊กที่คำว่า Save

3.       เครื่องจะไม่ถามชื่อแฟ้มใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะเครื่องจะ Save ในชื่อแฟ้มชื่อเดิมที่เรา Save มาแล้ว

การเปิดงานที่เรา Save ไว้ขึ้นมาใช้งาน หรือแก้ไข

1.       ด้านบน คลิ๊กที่ เมนู File

2.       ลงมาคลิ๊กที่คำว่า Open

3.       จะมีหน้าต่างเพื่อให้เราเลือกแฟ้มที่ต้องการจะเปิดขึ้นมา ให้เราคลิ๊กที่ชื่อแฟ้มด้านซ้าย

4.       ด้านล่างขวามือ คลิ๊กที่ปุ่ม Open

การออกจากโปรแกรม Microsoft Publisher

1.       ด้านบน คลิ๊กที่ เมนู File

2.       ลงมาที่คำว่า Exit (บรรทัดสุดท้าย)

                        หรือด้านบนขวามือให้คลิ๊กที่ปุ่มกากบาทอันบนสุด (X)

การทำปฏิทิน (Calendars)

1.       เริ่มการสร้างงานชิ้นใหม่โดยด้านบน คลิ๊กที่เมนู File

2.       ลงมาคลิ๊กที่คำสั่ง New

3.       เครื่องจะขึ้นหน้าต่าง Catalog เพื่อให้เราเลือกสื่อสิ่งพิมพ์สำเร็จรูปที่เราจะทำ

4.       ด้านซ้ายให้คลิ๊กที่คำว่า Calendars

5.       ด้านขวาเลือกแบบของปฏิทินที่ต้องการ ให้คลิ๊กลงไป

6.       ด้านล่างขวามือ คลิ๊กที่ปุ่ม Start Wizard

7.       เครื่องจะเข้าสู่การสร้างสำเร็จรูป ด้านซ้ายล่างให้คลิ๊กที่ปุ่ม Next

8.       ด้านซ้ายให้เลือกสีสรรที่เราต้องการ จากนั้น ด้านซ้ายล่าง คลิ๊กที่ปุ่ม Next

9.       ด้านซ้ายเครื่องจะให้เลือกว่า เราต้องการพิมพ์แบบแนวตั้ง (Portrait) ของกระดาษ หรือ ต้องการพิมพ์แนวนอน (Landscape) ของกระดาษ จากนั้นด้านล่างซ้าย คลิ๊กที่ปุ่ม Next

10.    ด้านซ้ายเครื่องจะถามว่า ต้องการปฏิทินแบบเดือน หรือ ปฏิทินแบบทั้งปี เราก็คลิ๊กลงไป จากนั้นด้านล่างซ้าย คลิ๊กที่ปุ่ม Next

11.    ด้านซ้ายเครื่องจะอนุญาต ให้เราเปลี่ยนวันที่ ที่เราต้องการปฏิทิน ถ้าเดือนไม่ตรง ก็คลิ๊กที่ปุ่ม Change Dates จะมีหน้าต่างให้เราเลือกเดือน กับ ปี ค.ศ. ที่ต้องการแล้วคลิ๊กปุ่ม Ok

12.    จากนั้นด้านซ้ายล่าง คลิ๊กที่ปุ่ม Next

13.    ด้านซ้ายเครื่องจะถามว่าต้องการช่องตารางเพื่อพิมพ์การนัดหมายหรือไม่ เราก็คลิ๊กลงไป

14.    ด้านซ้ายล่างคลิ๊กที่ปุ่ม Finish เครื่องก็จะเสร็จสิ้นการทำปฏิทิน

15.    เราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ โดยการ คลิ๊กส่วนที่เราจะเปลี่ยนแปลง แล้วทำการแก้ไขได้ทันที

การทำนามบัตร (Card)

1.       ด้านบนคลิ๊กเมนู File

2.       ลงมาคลิ๊กที่คำสั่ง New

3.       จะขึ้นหน้าต่าง Catalog ขึ้นมา

4.       ด้านบน คลิ๊กที่ คำว่า Publications by Wizard

5.       จากนั้นด้านซ้ายให้ลงมาคลิ๊กที่คำว่า Business Cards

6.       ด้านขวาเลือกแบบของนามบัตรที่ต้องการ จากนั้นด้านล่างขวา คลิ๊กที่ปุ่ม Start Wizard

7.       เครื่องจะเริ่มเข้าสู่ตัวช่วยสร้าง ด้านซ้ายล่าง คลิ๊กที่ปุ่ม Next

8.       ด้านซ้ายจะให้เราเลือกสีสรรค์ ของนามบัตร เราก็คลิ๊กสีที่เราต้องการ จากนั้นด้านล่างซ้ายคลิ๊กที่ Next

9.       ด้านซ้ายจะให้เราเลือกว่าจะพิมพ์แนวตั้ง หรือ แนวนอน ของบัตร จากนั้นด้านล่างซ้ายคลิ๊กที่ Next

10.    ด้านซ้ายจะให้เราลือกว่าต้องการนำโลโก้ของบริษัทมาใส่หรือไม่ จากนั้นด้านล่างซ้ายคลิ๊กที่ Next

11.    ด้านซ้ายเครื่องจะถามเราว่า ต้องการนามบัตรใบเดียว หรือ ให้เครื่องเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ จนเต็มแผ่นกระดาษ ในที่นี้ควรเลือก เรียงต่อกันจนเต็มกระดาษ (Several tiled on the page) จากนั้นด้านล่างซ้าย คลิ๊กที่ปุ่ม Next

12.    ด้านซ้ายจะถามว่าจะใส่ที่อยู่อย่างไร ตรงนี้เราไม่ต้องเลือก ด้านล่างซ้ายให้คลิ๊กที่ปุ่ม Finish

13.    เครื่องจะออกจากตัวช่วยสร้าง เราสามารถเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ได้โดยคลิ๊กส่วนที่จะเปลี่ยนแปลง แล้วพิมพ์สิ่งที่ต้องการลงไป จนเสร็จครับ

การทำป้ายโฆษณายาว ๆ (Banner)

1.       ด้านบนคลิ๊กที่เมนู File

2.       ลงมาคลิ๊กที่คำว่า New

3.       จะขึ้นหน้าต่าง Catalog ด้านบนคลิ๊กที่หัวข้อ Publications by Wizard

4.       ด้านซ้ายลงมาคลิ๊กที่หัวข้อ Banners

5.       ด้านขวาเลือกป้ายโฆษณาที่ต้องการ จากนั้นด้านล่างขวาคลิ๊กที่ปุ่ม Start Wizard

6.       ด้านซ้ายล่างคลิ๊กที่ปุ่ม Next

7.       ด้านซ้ายเครื่องจะถามว่าเราต้องการป้ายความยาวกี่ฟุต หรือจะตั้งเองก็ได้ โดยคลิ๊กที่ปุ่ม Custom เสร็จแล้วด้านล่างซ้ายคลิ๊กที่ปุ่ม Next

8.       ต่อไปด้านซ้ายเครื่องจะถามว่า ความสูงของป้ายกี่นิ้ว เราก็คลิ๊กลงไป แล้วด้านล่างซ้าย คลิ๊กที่ปุ่ม Next

9.       จากนั้นด้านซ้ายจะถามการวางรูปว่าต้องการวางรูปตรงไหนของป้าย เราก็คลิ๊กเลือกลงไป จากนั้นด้านล่างซ้ายคลิ๊กที่ปุ่ม Next

10.    จากนั้นด้านซ้ายเครื่องจะถามว่าต้องการกรอบไหม เราก็คลิ๊กเลือกลงไป แล้วด้านล่างซ้าย คลิ๊กที่ปุ่ม Finish

11.    เครื่องจะออกจากการช่วยเราสร้าง จากนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ได้อีกด้วย

การทำบัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ (Greeting Cards)

1.       ด้านบนคลิ๊กที่เมนู File

2.       ลงมาคลิ๊กที่คำสั่ง New

3.       ด้านซ้ายคลิ๊กที่คำว่า Greeting Cards

4.       จากนั้นเครื่องจะมีตัวย่อยให้เลือกว่าเราจะทำบัตรอวยพรในโอกาสอะไร เราก็เลือกบัตรที่เราต้องการเช่น คลิ๊กที่ Birthday (บัตรอวยพรเนื่องในวันเกิด) ด้านขวา เราก็เลือกแบบของบัตรอวยพรวันเกิด จากนั้นด้านขวาล่างคลิ๊กที่ปุ่ม Start Wizard

5.       เครื่องจะเริ่มเข้าสู่ตัวช่วยสร้าง ด้านซ้ายล่างให้คลิ๊กที่ปุ่ม Next

6.       ด้านซ้ายจะให้เราเลือกแบบด้านหน้าของบัตรอวยพร เราก็คลิ๊กแบบด้านหน้าที่เราต้องการ แล้วด้านล่างซ้ายคลิ๊กที่ปุ่ม Next

7.       ด้านซ้ายจะให้เราเลือกขนาดของบัตร เราก็คลิ๊กขนาดที่เราต้องการ แล้วด้านล่างซ้าย คลิ๊กที่ปุ่ม Next

8.       ด้านซ้ายจะให้เราเลือกสีสรรค์ของบัตร เราก็คลิ๊กลงไป แล้วด้านล่างซ้าย คลิ๊กที่ปุ่ม Next

9.       ด้านซ้ายจะให้เราเลือกคำอวยพรวันเกิด ซึ่งเครื่องจะมีให้สำเร็จรูป แต่เป็นภาษาอังกฤษ เราก็ลองเลือกดู โดยการคลิ๊กที่ปุ่ม Browse เครื่องจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกคำอวยพร เราก็ลองคลิ๊กลงไป แล้วคลิ๊กปุ่ม Ok เครื่องจะนำคำอวยพรมาใส่ในบัตรให้ จากนั้นด้านล่างซ้ายคลิ๊กปุ่ม Next

10.    ด้านซ้ายจะถามรายละเอียดส่วนตัวของเรา ตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรเลย ด้านล่างซ้ายคลิ๊กที่ปุ่ม Finish

11.    เครื่องจะออกจากตัวช่วยสร้าง เรายังสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ

12.    บัตรอวยพรนี้เครื่องจะแบ่งเป็น 4 ส่วน เพราะฉะนั้น ด้านล่าง ต้องคลิ๊กเพื่อไปดูหน้าที่ 2-3 และหน้าที่ 4 ด้วยเพื่อเราจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการจนเสร็จ

 

:::::::::